ราคาเหล็กตัวซี

โทร.

 

ID:line 

 

เหล็กตัวซีมาตราฐาน มอก. 

ของดีราคาถูก น่าซื้อ ซื้อเลย

 

 

สั่งสินค้า ถามราคา สงสัย อยากรู้ อยากถาม ต่อราคา สั่งซื้อ โทรมาได้เลย โทร. 

ใบเสนอราคา WWW.เหล็กตัวซี.COM
โทร. เบอร์โทร

ใบเสนอราคา
เหล็กตัวซี.com

เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

โทร.สั่ง 

.................................................................................................................................

ราคา/เส้น ขายยกมัด

.............................

ราคา/เส้น ขายยกมัด

.................................

ราคา/เส้น ขายยกมัด

..................................

ตัวซี 3"x1"1/2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง.. www.เหล็กตัวซี.com

ตัวซี 75x45x15มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น    

หนา 1.6มม.

น้ำหนัก 11 Kg.D

1มัด มี 100 เส้น

/เส้น   

หนา 2.0มม.

น้ำหนัก 15.6 Kg.

1มัด มี 100 เส้น

/เส้น       หนา 2.3มม.

น้ำหนัก 17.5 Kg.M

1มัด มี 100 เส้น

ตัวซี 4"x2"มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง.. www.เหล็กตัวซี.com

ตัวซี100x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น    

หนา 1.6มม.

น้ำหนัก 14 Kg.D

1มัด มี 80 เส้น

/เส้น    หนา 2.0มม.

น้ำหนัก 19.5.5 Kg.

1มัด มี 80 เส้น

/เส้น      หนา 2.3มม.

น้ำหนัก 21.5 Kg.M

1มัด มี 80 เส้น

ตัวซี 4"x2"มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง. www.เหล็กตัวซี.com

ตัวซี100x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น    หนา 3.2มม.

น้ำหนัก 30.0 Kg.

1มัด มี 80 เส้น

/เส้น  หนา 4.0มม.

น้ำหนัก 37.5 Kg.

1มัด มี 80 เส้น

ตัวซี 5"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง.. www.เหล็กตัวซี.com

ตัวซี 125x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น    

หนา 2.3มม.

น้ำหนัก 24.5 Kg.M

1มัด มี 60 เส้น

/เส้น    หนา 3.2มม.

น้ำหนัก 33.5 Kg.

1มัด มี 60 เส้น

/เส้น  หนา 4.0มม.

น้ำหนัก 40.9 Kg.

1มัด มี 60 เส้น

ตัวซี 6"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง.. www.เหล็กตัวซี.com

ตัวซี 150x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

/เส้น    

หนา 2.3มม.

น้ำหนัก 26.8 Kg.

1มัด มี 60 เส้น

/เส้น    หนา 3.2มม.

น้ำหนัก 37.0 Kg.

1มัด มี 60 เส้น

/เส้น  หนา 4.5มม.

น้ำหนัก 50.5 Kg.

1มัด มี 60 เส้น

  www.เหล็กตัวซี.com   ราคา/เส้น  ราคา/เส้น  ราคา/เส้น

ตัวซี 150x65x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง.. www.เหล็กตัวซี.com

/เส้น    

หนา 2.3มม.

น้ำหนัก 30.3 Kg.

/เส้น  หนา 3.2มม.

น้ำหนัก 40.8 Kg.

/เส้น  หนา 4.0มม.

น้ำหนัก 50.1 Kg.

 โทรสั่ง.. www.เหล็กตัวซี.com

  ราคา/เส้น

 

  ราคา/เส้น   ราคา/เส้น

ตัวซี 150x75x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง.. www.เหล็กตัวซี.com

/เส้น 

หนา3.2มม.

น้ำหนัก 43.8 Kg.

/เส้น หนา 4.0มม.

น้ำหนัก 53.4Kg.

/เส้น  หนา 4.5มม.

น้ำหนัก 60.3Kg.

  www.เหล็กตัวซี.com   ราคา/เส้น   ราคา/เส้น   ราคา/เส้น

ตัวซี 200x75x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง.. www.เหล็กตัวซี.com

/เส้น 

หนา 3.2มม.

น้ำหนัก  50.4 Kg.

/เส้น หนา 4.0มม.

น้ำหนัก 62.5 Kg.

/เส้น  หนา 4.5มม.

น้ำหนัก  69.8Kg.

 โทรสั่ง.. www.เหล็กตัวซี.com   ราคา/เส้น   ราคา/เส้น   ราคา/เส้น

ตัวซี 250x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง.. www.เหล็กตัวซี.com

/เส้น  

หนา 4.5มม.

น้ำหนัก  84.2 Kg.

ใหญ่สุด มีรุ่นเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small