www.เหล็กตัวซี.com ยินดีต้อนรับ

 

โทร.สั่งของ095-382-4356 

 

 

 

 

วันนี้เปิดให้บริการน่ะค่ะ 

ราคาเหล็กตัวซี

 โทร.สั่งของ 095-382-4356

เหล็กตัวซีมาตราฐาน มอก. 

ของดีราคาถูก น่าซื้อ ซื้อเลย

โทร.มาสั่งของได้เลย 095-382-4356.

www.เหล็กตัวซี.com
เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา 

โทรสั่งตัวซีดำ 095-382-4356   

ราคาตัวซีดำ C 3"x1"1/2x1.6มิล. มอก.เต็มโรงใหญ่

www.เหล็กตัวซี.com.ขายบาทน้ำหนัก 11กิโลต่อเส้น

ราคาตัวซีดำ C 75x45x15x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำ C 3"x1"1/2x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.เหล็กตัวซี.com.ขายบาทน้ำหนัก17.5กิโลต่อเส้น

ราคาตัวซีดำ C 75x45x15x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำ C 3"x1"1/2x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.เหล็กตัวซี.com.ขายบาทน้ำหนัก21.7กิโลต่อเส้น

ราคาตัวซีดำ C 75x45x15x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 4"x2"x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.เหล็กตัวซี.com.ขายบาท น้ำหนัก 14กิโลต่อเส้น

ราคาตัวซีดำ C 100x50x20x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำC 4"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.เหล็กตัวซี.com.ขายบาท น้ำหนัก 21.5กิโลต่อเส้น

ราคาตัวซีดำ C 100x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำ C 5"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.เหล็กตัวซี.com.ขายบาท น้ำหนัก 24กิโลต่อเส้น

ราคาตัวซีดำ C 125x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ตัวซีดำ C 5"x2"x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.เหล็กตัวซี.com ขายน้ำหนัก 33.6กิโลต่อเส้น

ตัวซีดำ C 125x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ตัวซีดำ C 6"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.เหล็กตัวซี.com ขายบาท น้ำหนัก 26.9กิโลต่อเส้น

ตัวซีดำ C 150x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ตัวซีดำ C 6"x2"x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.เหล็กตัวซี.com ขายบาท น้ำหนัก 36.5กิโลต่อเส้น

ตัวซีดำ C 150x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซีดำ C 10"x3"x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 www.เหล็กตัวซี.com.ขายบาทน้ำหนัก85.0กิโลต่อเส้น

ราคาตัวซีดำ C 250x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

light lip channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวซี เหล็กตัวซี 

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel) ตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่า เหล็ํกตัวซีโครงหลังคา  หรือ ตัวซีโครงหลังคา หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิตเหล็กตัวซีคือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทนแข็งแรงซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่า และข้อดีของการใช้ เหล็กตัวซี ก็คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัดและเหล็กตัวซีสามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ เหล็กตัวซี  มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
 
จำหน่ายเหล็กตัวซี จำหน่ายตัวซี ราคาเหล็กตัวซี ราคาตัวซี ศูนย์จำหน่ายเหล็กตัวซี ราคาเหล็กหลังคาตัวซี ตัวซีหลังคาเหล็ก เหล็กหลังคาตัวซี ขายเหล็กตัวซีถูกถูก จำหน่ายตัวซีราคาไม่แพง ราคาเหล็กตัวซีขายส่ง ขายส่งเหล็กตัวซี ขายส่งตัวซี บริการเหล็กตัวซี เหล็ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small